Afholdelse af Generalforsamling 2021:

På grund af de fortsatte restriktioner for forsamlinger grundet Corona, har grundejerforeningens bestyrelse besluttet at afholdelse af generalforsamling for 2021 udskydes til ultimo august 2021. På det tidspunkt skulle alle restriktioner for forsamlinger både indendørs og udendørs være ophævet, og vi har dermed en reel mulighed for at afholde generalforsamlingen.

Der vil blive udsendt en formel invitation til generalforsamlingen i god tid inden afholdelse.

Asfaltering:

Asfalteringen af de veje og stier, som endnu ikke er færdig-asfalteret – inklusive stamvejen – forventes påbegyndt i uge 22. Det kan ikke undgås at asfalteringen kommer til at påvirke adgangen til jeres boliger i perioder, og det er derfor vigtigt at i selv holder lidt øje med, hvor langt NCC er kommet med arbejdet.

Vi i bestyrelsen forsøger at være i tæt dialog med L&R og NCC, og hjælper alt hvad vi kan med at få information ud til jer, så generne bliver så små som muligt.

Etablering af legepladser:

Bestyrelsen har indgået aftale med leverandøren af de legepladser, som afstemningen faldt ud til fordel for. Leverandøren er nu gået i gang med at søge om byggetilladelse hos Roskilde Kommune.

Bestyrelsen er i dialog med såvel legepladsleverandøren som L&R ift. påbegyndelse af arbejdet. Da ansøgning om byggetilladelse samt sagsbehandling i Kommunen tager nogle uger, er det vores vurdering – på nuværende tidspunkt – at legepladserne bliver etableret umiddelbart efter sommerferien.

Overtagelsen af fællesarealer:

Lind & Risør nærmer sig en færdiggørelse af fællesarealerne i Toftebuen, hvilket betyder at vi som forening snart skal overtage ansvaret. Det glæder vi os til, og vi har forberedt os på det de seneste mange måneder.

Som tidsplanen ser ud nu, vil selve overdragelsen finde sted i begyndelsen af juli 2021.

Skulle i fortsat opleve udfordringer med fællesarealerne, som endnu ikke er blevet rettet – det kunne være løse kantsten, sumpede/oversvømmede arealer eller lignende, er i velkomne til at skrive til grundejerforeningens bestyrelse, så bringer vi det videre til L&R.