Første udkast til Foranalysen for Helhedsplanen for Vindinge er kommet fra Roskilde Kommune.

Vindinge har vokseværk. Derfor har Plan- og Teknikudvalget besluttet at arbejde videre med en ny helhedsplan for hele Vindinge.

Helhedsplanen er bygget op om 5 emner:

1. Landskab

2. Bosætning

3. Trafik og mobilitet

4. Kultur og fællesskaber

5. Klima og energi

Boligudbygningen i Vindinge lægger bl.a. pres på byens daginstitutioner og trafikafvikling, ligesom byudviklingen i periferien af Vindinge skal tænkes sammen med udviklingen af bymidten i Vindinge. Derfor er der behov for at tænke i en helhedsplan for hele Vindinge.

Med inspiration fra bl.a. arbejdet i Svogerslev og Roskilde Sydby har udvalget besluttet en proces i Vindinge, der veksler mellem analyse af stedet, politiske drøftelser, borgerinddragelse og forvaltningens justeringer af helhedsplanen. 

Arbejdet foreslås struktureret i en overordnet tidsplan som følger:

Efterår 2021: Forvaltningen udarbejder foranalyse til helhedsplan.

Forår 2022: Politisk temadrøftelse og borgermøde på baggrund af foranalyse.

Sommer 2022: Forvaltningen udarbejder forslag til endelig helhedsplan til efterfølgende politisk behandling.

Efterår 2022: Offentlig høringsperiode for helhedsplan med borgermøde.

Primo 2023: Endelig politisk vedtagelse af helhedsplan.

Som grundejerforening taler vi som udgangspunkt igennem Vindinge Lokalråd i forhold til Helhedsplanen.

Man kan som almindelig borger give sin stemme til kende til de kommende borgermøder. Når vi ved mere om disse, ligger vi datoer på hjemmesiden.

Find her Link til Foranalyserne:

  1. Helhedsplan Foranalyse Efterår 2021
  2. Helhedsplan Foranalyse Marts 2022
  3. Vindinge Lokalråds input til foranalyse til helhedsplan for Vindinge, marts 2022