Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Toftebuen.

Torsdag d. 28. april kl. 19.00-22.00

Generalforsamlingen afholdes i Vindinge Hallen.

Vi opfordrer til, at man møder op senest kl. 18.50, så vi kan nå at registrere alle inden vi starter.

Afstemning vil ske via håndsoprækning under generalforsamlingen.

I tilfælde af, at du ikke kan deltage, men ønsker at stemme, skal du give en fuldmagt til en stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen. En deltager må max have to fuldmagter med.

Husstanden kan ved hvert forslag stemme én gang. Bemærk, du alene kan stemme, hvis du pr 28. april 2022 ejer et hus i Toftebuen. Du har ikke mulighed for at stemme, som lejer eller som kommende ejer.

Der vil ikke være powerpoint eller lign. på generalforsamlingen, hvorfor vi anbefaler at I medbringer indkaldelsen, hvis I vil kunne læse med undervejs.

Da der desværre ikke er stole i hallen, anbefaler vi, at man selv medbringer en klapstol/taburet/havestol eller lign.

Grundejerforeningen serverer en sodavand eller vand.

Vi glæder os til at se jer alle.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v Lærke
 3. Aflæggelse af regnskab for 2021 v Ninna
 4. Vedtagelse af budget for 2022 v Ninna
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
  • Mini trælygtepæle
  • Husorden
  • Hjertestarter
  • Vedtægtsændringer
  • Carporte
 6. Valg af formand
  • Lærke genopstiller
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  • Ole og Jan genopstiller
  • Line, Bjarne og Torben stopper
  • Nikolaj er trådt ud da han er fraflyttet grundejerforeningen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt. (under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.)
  • Status på vejbump projektet

Dokumenter

Find nedenfor de dokumenter der er udleveret og som gennemgås på Generalforsamlingen:

 1. Indkaldelse til Generalforsamling 2022
 2. Forslag til Generalforsamlingen, April 2022
 3. Regnskab 2021 og Budget 2022, GF Toftebuen
 4. Fuldmagt