Så er ibrugtagningstilladelsen for legepladserne kommet fra Roskilde Kommune. I kan læse den her.