Næste ordinære generalforsamling vil finde sted den 28. april kl 19:00 i Vindinge Hallen. Reservér allerede datoen nu.
Har I punkter I ønsker drøftet på generalforsamlingen, så skal de, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2022.

Mere information følger når vi har den komplette agenda.