Vi er blevet kontaktet af en landinspektør fra LE34, da en af vores naboer til grundejerforenigen har startet en skelforretning.

Sagen går på en fastlæggelse af skellet mellem deres grund og vores. 

Der er fastlagt skel i forbindelse med udstykningen, men det ønsker de at der igen bliver kigget på. De ønsker at skellet skal rykkes ud til dyrkningsgrænsen fremfor der hvor skellet er placeret i dag. Vi har derfor været nød til at få fat i en advokat, da det er et krav til sådanne sagsforløb. Vi har aktiveret vores retshjælpsforsikring, som forventes at kunne dække omkostningerne, minus selvrisikoen.

Vi er orienteret om at landmåleren har været forbi og måle op/besigtige, vi har ikke hørt mere derefter.

Vi afventer hvad der sker videre i sagen.

Vh Bestyrelsen