Til afholdelse søndag d. 21 maj kl. 13


Generalforsamlingen afholdes udendørs ved den ’lille legeplads’ ud for nr. 140
Vi opfordrer til at møde op senest kl. 12.50 af hensyn til registrering af alle inden vi starter.

Afstemning sker via håndsoprækning under generalforsamlingen.

I tilfælde af, at du ikke kan deltage, men ønsker at stemme, skal du give din fuldmagt til en stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen. En deltager må max have to fuldmagter med.

Husstanden kan ved hvert forslag stemme én gang. Bemærk, at du alene kan stemme, hvis du pr. 21. maj 2023 ejer et hus i Toftebuen. Du har ikke mulighed for at stemme, som lejer eller som kommende ejer.

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Valg af formand
3.   Valg af kasserer
4.   Evt.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen.

Link til Fuldmagt