Eftersyn af vores rottespærrer er i gang og forventes at være afsluttet om godt 14 dage.

Efter eftersynet samt smøring m.m., vil firmaet lægge en lille kontrolseddel i din postkasse.

Da der desværre er husstande hvor dækslerne ligger under fliser eller lign. eller er “ulovlige”, vil de lægge en seddel i postkassen med hvad der skal gøres for at de kan udføre kontrollen.
Har man ikke den korrekte adgang, og ikke kan korrigere den nu, må man forvente at eftersynet ikke bliver foretaget i år, og man får ikke refunderet beløbet af grundejerforeningen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen