Kære alle,

Som det fremgår af vedtægterne, skal alle indkommende forslag til den ordinære generalforsamling i april indgives til bestyrelsen senest d. 15. marts 2021, jf. § 14 stk. 4.

Bestyrelsen har besluttet, at indkommende forslag rykkes således, at de skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. april 2021. Alle forslag skal sendes til Toftebuen@gmail.com.

Forslag til generalforsamlingen skal indeholde alle materialer, der ligger til grund for afstemningen. F.eks., hvis du ønsker en blomstermark på de grønne arealer, skal forslaget indeholde:

 • En beskrivelse af, hvad du ønsker:
  • En blomstermark på dele af de grønne områder, der bidrager til øget dyre og insektliv
 • Hvor skal det opføres/ anlægges:
  • Ifølge vedhæftede tegning, foreslår jeg område 1, 2 og 3
 • Hvem udfører arbejdet – beboere eller professionel:
  •    Beboerne skal på en ”grøn dag”, anlægge områderne. Estimeret tid 2 timer.
 • Budget – herunder om du tænker det skal kunne indeholdes i grundejerforeningens budget eller om det skal finansieres ved egenbetaling – du skal tage stilling til materiale prisen og prisen for en professionel, hvis grundejerforeningen skal bekoste en sådan:
  • Det anslås at koste 5000 kr. for materialer og skal indeholdes i grundejerforeningens budget
 • Hvad forventes vedligeholdelsen, at være samt en evt. besparelse på budgettet:
  •   Vedligeholdelsen af de grønne arealer bliver mindre, idet vi kun skal slå området 2 gange årligt, i stedet for hver eller hver anden uge.

Det er vigtigt, at forslagene er fyldestgørende beskrevet ellers vil forslaget ikke blive medtaget til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen