Kære naboer,

Så er der nyt vedrørende asfaltering af Toftebuen.

Flere af jer har observeret, at NCC allerede har påbegyndt arbejdet onsdag den 26. maj 2021. Det var en smule tidligere end oplyst, men det er vores opfattelse at det ikke har skabt problemer.

Så hvad sker der i uge 21?:

NCC har påbegyndt forberedelserne til selve asfalteringen. Det betyder, at de klargør den grove asfalt, som vi har kørt på i et par år, til det endelige slidlag. Dette arbejde vil ikke umiddelbart berøre os som beboere, da der ikke spærres stikveje af – ej heller stamvejen spærres af under dette arbejde.

I uge 22 påbegyndes selve asfaltarbejdet:

Såfremt vejret er med asfaltfolkene, påbegyndes det egentlige arbejde med asfaltering i uge 22. Der er allerede opsat skilte til nogle af stikvejene, hvor der skiltes med eksempelvis ”Parkering Forbudt – Mandag”. Det betyder, at man som beboer ikke kan forvente at køre til og fra sin ejendom den pågældende dag.

Så husk at få flyttet bilen eller motorcyklen ud af stikvejen, når der bliver skiltet på jeres vej, hvis du skal ud at køre.

NCC forventes at starte asfalteringen i den ende af Toftebuen med de højeste husnumre, og derfra bevæge sig hen mod udkørslen fra Toftebuen til Tingvej.

Asfalteringen af stamvejen forventes ikke at give mærkbare gener for os, da der asfalteres en vognbane ad gangen, og køretøjer kan passere arbejdet i den modsatte vognbane.

Til slut er der blot at sige: Tag hensyn til de gode folk fra NCC, så vi kan få en fin asfalt, der holder i mange år 😊

De bedste hilsner fra Grundejerforeningens bestyrelse