Der er kommet datoer til følgende borgermøder:

Lokalrådet forventer at holde årsmøde d. 13/10.
Følg Lokalrådets arbejde her http://vindingelokalraad.dk/