Man er allerede nu igang med at planlægge Vindingedagene for 2023. De var en succes her i 2022.

Det er ikke et projekt bestyrelsen går ind i, men vi bakker meget gerne op om, at der kan foregår aktiviteter i foreningen. Så hvis der er nogen her i foreningen der ønsker at lave events her i Toftebuen skal de være mere end velkomne til at gå ind i projektet.

Følg med i arbejdet på Facebooksiden ‘Det sker i Vindinge’ eller kontakt Thomas Feddersen der er tovholder for projektet på thf@km.dk

Lad os vide hvis vi fremadrettet skal sende de mails vi modtager til nogle af jer.