Se nedenstående indkaldelse til møde om Vindingedagene 2023. De af jer, fra vores forening der er interesserede, opfordres til at deltage.

Den 6. januar 2023 kl. 09.21.39, Thomas Feddersen (thf@km.dk) skrev:

Kære alle

Jeg sender her indkaldelse til møde om Vindingedagene den 11. januar kl. 19 i Sognegården.
Jeg vedhæfter også referatet fra sidste møde, som skulle have været udsendt for længst.

Indkaldelse til møde om Vindingedagene 2023
Onsdag den 11. januar kl. 19.00 i Sognegården

Jeg indkalder hermed til møde om Vindingedagene (14.-29. april 2023).

Foreløbig dagsorden
- Økonomi
- Tilmelding af arrangementer.
- Fællesarrangementer
- PR
- Eventuelt
 
Til 1:
Jeg kan oplyse, at kommunen har bevilget 32200 kr ud fra et ansøgt beløb på 39900.

Til 2:
Kirken kan igen stille sit system til rådighed til tilmelding af arrangementer. Men inden for den ramme har jeg ikke fundet nogen mulighed, hvor man efterfølgende kan se, de tilmeldte arrangementer.

Til 3:
Hvilke fællesarrangementer bliver der? Hvilke aktiviteter skal de indeholde? Hvem står for det? Skal der være konkurrencer igen?

Til 4:
PR –
fælles trykt program som sidste år? Bannere? Plakater? VIFten? Facebook?
 

Med venlig hilsen

Thomas Feddersen
Sognepræst

Download referat fra sidste Lokalrådsmøde her