Årets kontingent til Grundejerforeningen vil blive opkrævet pr 1/2.

Hvis det er tilmeldt PBS, kører det helt automatisk, og ellers modtager man et girokort.

Det er en fejl at kontinentet først opkræves nu, fremfor d. 1/1 – det skyldes nogle udfordringer med PBS grundet de nye hvidvask regler, men alt er nu på plads. 

Det har dog vist sig at være en god ide at skubbe betalingen til d. 1/2, da det betyder at alle betalinger går ind i 2023 regnskabsåret. Det gør regnskabet mere enkelt at overskue.

I bedste mening betalte flere deres regning før tid sidste år, hvilket medførte at nogle betalinger kom ind inden årskiftet, hvilket betød at nogle beløb indgik i regnskabet for året før. 

Vi tænker derfor at det giver god mening, at opkrævningen fremover kommer d. 1/2.

Kontakt os endelig hvis der er spørgsmål.

Venlig hilsen Bestyrelsen.