Som medlem af Grundjerforeningen Toftebuen (alle der ejer en bolig er medlem) har du mulighed for at stille forslag til Generalforsamlingen i april måned.

Det kan være forslag om noget du synes der skal indkøbes til foreningen eller investeres i, noget der skal ændres i vores vedtægter, noget du ønsker at få besluttet eller lign.

Har du/I et forslag, skal det sendes til bestyrelsen på toftebuen@gmail.com.

Der er deadline for indsendelse af forslag d. 15. marts.

Vi vil meget gerne modtaget forslaget i Word format, evt. med bilag fx Excel filer.

Du/I skal selv forvente at præsenterer forslaget til generalforsamlingen, da du med din indsigt og interesse for emnet vil være den bedste til at motivere forslaget. Du/I vil bedst kunne forklare hvad du vil med forslaget og vil bedst kunne svare på eventuelle spørgsmål.

Vi kan anbefale at tænke over følgende:

  • Har du bygget forslaget op så man kan stemme ja eller nej til det?
  • Er det let at forstå hvad det er der stemmes om?
  • Forklares forslaget så det er til at forstå for folk uden for kendskab?

Vi vil som bestyrelsen komme med feedback på forslaget, for at hjælpe til at få lavet et så godt forslag som muligt, så der er bedst mulig chance for, at det kan blive vedtaget på generalforsamlingen.

Når forslaget er endeligt, vil det blive sat ind i indkaldelsen til Generalforsamlingen, som sendes ud til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Bestyrelsen