Tidligere udsendt indlæg med titlen "Forslag til Generalforsamlingen 2023" er annulleret og erstattes af denne. Beklager forvirringen.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Toftebuen.

Mandag d. 24. april kl. 19.00-21.00

Generalforsamlingen afholdes i gymnastiksalen i Vindinge Hallen.

 Vi opfordrer til, at man møder op senest kl. 18.50, så vi kan nå at registrere alle inden vi starter.

Afstemning vil ske via håndsoprækning under generalforsamlingen.

I tilfælde af, at du ikke kan deltage, men ønsker at stemme, skal du give din fuldmagt til en stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen.

En deltager må max have to fuldmagter med.

Husstanden kan ved hvert forslag stemme én gang. Bemærk, du alene kan stemme, hvis du pr 24. april 2022 ejer et hus i Toftebuen. Du har ikke mulighed for at stemme, som lejer eller som kommende ejer.

Der vil ikke være powerpoint eller lign. på generalforsamlingen, hvorfor vi anbefaler at I medbringer indkaldelsen, hvis I vil kunne læse med undervejs.

Da der desværre ikke er stole i gymnastiksalen, anbefaler vi, at man selv medbringer en klapstol/taburet/havestol eller lign.  

Grundejerforeningen serverer en sodavand eller vand.

Vi glæder os til at se jer alle.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Lærke Rau, formand

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v Lærke
 3. Aflæggelse af regnskab for 2022
 4. Vedtagelse af budget for 2023
  1. Forslag om hævelse af kontingent for at få et budget i balance
 5. Indkomne forslag
  1. Fra bestyrelsen
   1. Forslag 1 – Skelforretning v Tingvej 29
   1. Forslag 2 – Beplantning v skel v Tingvej 29
  1. Fra medlemmerne
   1. Forslag 3 – Belysning på stier
 6. Valg af formand
  1. Lærke genopstiller ikke
 7. Valg af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  1. Ole og Jan genopstiller
  1. Kim stopper
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Valg af kasser eller administrator
  1. Ninna genopstiller ikke
 10. Eventuelt. (under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under af­stemning.)
  1. Status på nedsatte udvalg

Dokumenter til Generalforsamlingen 2023

Regnskab 2022 og Budget 2023

Forslag til Generalforsamlingen 2023

Fuldmagt Generalforsamlingen 2023